n11viti@katedral.se
Rating

  • Related Video Tags :

    Batteriet kan man ladda upp i skon med generatorer, sjukhuspersonal som går mycket kan ladda upp detta. Sedan kan man använda batteriet för att vira runt olika operationsverktyg, exempel sax, skalpell, plasthandskar, etc. Eftersom batteriet är vridbar passar det alla verktyg. På verktygen finns små LED-lampor så att de kan lysa vid operation och man slipper en stor lampa ovanifrån och har istället verktyg som lyser. Med batteriet kan man alltså ha operationshandskar också där man virar batteriet runt handsken och det används för att lamporna ska fungera.