elin.odelberg@hotmail.com
Rating

  • Related Video Tags :

    Ett TNS-plåster är ett plåster som blockerar smärtsignalerna till hjärnan med hjälp av transkutan nervstimulering och på så sätt lindrar smärta.