Agnes.Giegold.elev@bladins.se
Rating

  • Related Video Tags :

    Leksaker är en bred industri och en stor batterikonsument. Det är sällan batterier i leksaker återvinns något som bidrar till en enorm miljöförstörelse. Om man istället ersätter de vanliga hushållsbatterierna med ett Alg-batteri kan man ha en positiv påverkan på miljön och också arbetsförhållanden hos de som tvingas jobba med de tungmetaller som finns i batterier. Vi vill inte skapa ännu en tillverkningsprocess hos produkter som innan ej krävt batterier utan bara ersätta de redan befintliga batterierna. Runt barn vill man helst inte använda hushållsbatterier därför är detta en ytterst bra produkt att ha kring barn.