jakob.linderstam@gmail.com
Rating

  • Related Video Tags :

    Det viktigaste för att bibehålla vår miljö är att byta ut förbrukningsvaror som sedan läggs på hög mot varor som kan återanvändas eller förbrännas och på så sätt utnyttjas ytterligare för att utvinna så mycket energi som möjligt ur produkten. Om tidigare mål uppfylls av en produkt skulle det vara ypperligt i resan mot ett mer hållbart samhälle.