Loading the player ...

Eldstartare

felix@fvg.nu
Rating

  • Related Video Tags :

    Ett pappersbatteri som är vikt på mitten, när anoden och katoden kommer i kontakt med varandre konslutsbatteriet. Gnistan som uppstår antänder batteriet och det nu antända batteriet läggs bland andtändbart material för att få en eld.

    Målgrupperna är friluftsliv och människor i U-länder.

    Eld är livsnödvändigt både i friluftsliv och U-länder. Därför är det viktigt att det är lätt att starta en eld.