Ladda upp video

Skapa ett konto

Villkor för tävlingen

För att få vara med i Enescatävlingen behöver du komma på ett användningsområde för Enescas batteri. Gå in på www.energyscandinavia.eu för mer information om Enescas batteri.

Filma sedan dig själv eller tillsammans med vänner där ni beskriver detta. Filmen får vara max en minut lång och max 24 MB. Så med andra ord, fatta dig kort! Du får använda vilka hjälpmedel ni vill, dvs modeller, bilder, eller annan rekvisita.

Ni får vara max tre personer per lag och förslag. Alla deltagare ska vara inskrivna vid en gymnasieskola eller högskola och får inte vara fyllda 30 år när förslaget laddas upp.En och samma person kan endast vara med i ett förslag och lag.

Alla rättigheter till de förslag som laddas upp på enesca.se skänks till Enesca - tävlingen och kommer förhoppningsvis att användas i framtida produkter. Utsedd vinnare alt. vinnarlag i kategorierna Gymnasium samt Högskola kommer att få 30 000 kr i prispengar.

För att få vara med i tävlingen ska samtliga i laget fylla i hela tävlingsformuläret, godta tävlingsreglerna, samt ladda upp en film. Ifall du eller ert lag i efterhand kommer på ett ännu bättre förslag går det bra att laget laddar upp en ny film. Senast uppladdade film som du/ni laddar upp är det tävlingsförslag som räknas.

Tävlingen stänger den 31:a maj 2014 kl 17:00.

När du laddar upp filmen bestämmer du ifall du vill att den ska bli offentlig och ses av andra. Du kommer då även att kunna dela länken.

Tävlingsförslagen kommer att bedömas på följande kriterier:

  1. Hur unikt och realistiskt förslaget är – så se till att läsa på om teknologin och lämna in tidigt innan någon annan kommer på samma sak som du!
  2. Hur bra förslaget är presenterat.
  3. Hur mycket uppmärksamhet filmen får i form av kommentarer och likes. Folkets röst räknas, så sprid!